Breaking news
Sexism row over Gareth Bennett AM's 'buxom barmaids' video -
Fears Withybush hospital is being 'sacrificed' -
Decision imminent on Hywel Dda hospitals shake-up -
The Rwandan school turning boys into feminists -
Has France's Macron lost his charm? -
Why Sweden and China have fallen out so badly -
Trump at UN: Who does business with Iran? -

Jayne Ludlow'n galw am dîm 'cyfangwbwl broffesiynol'

Jayne Ludlow'n galw am dîm 'cyfangwbwl broffesiynol'
Jayne Ludlow'n galw am dîm 'cyfangwbwl broffesiynol'
Image copyright PA
Image caption Dywed Jayne Ludlow ei fod yn credu bod carfan broffesiynol yn bosib ymhen wyth i 10 mlynedd

Mae rheolwr Cymru, Jayne Ludlow yn dweud bod llwyddiant diweddar tîm pêl-droed merched wedi newid agweddau yng Nghymru at bêl-droed merched ac mae'n gobeithio y bydd modd sicrhau tîm llawn o chwaraewyr proffesiynol.

Ar ôl colli o 3-0 i Loegr yng Nghasnewydd nos Wener mae'n Cymru'n dibynnu ar ganlyniadau eraill i fynd o'u plaid os am sicrhau lle yn y gemau ail gyfle i gyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn Ffrainc y flwyddyn nesaf.

Ond wedi perfformiadau cadarnhaol yn y gemau rhagbrofol mae 'na alw am gamau i adeiladu ar y llwyddiant yn genedlaethol ac ar lawr gwlad, gan gynnwys mwy o gyllid i sicrhau mwy o chwaraewyr proffesiynol yn y garfan.

Wrth ganmol Merched Cymru wedi'r gêm yn Rodney Parade, dywedodd rheolwr Lloegr, Phil Neville bod "angen i fuddsoddiad barhau i lifo nawr" yng Nghymru.

Mae canlyniad nos Wener yn golygu bod Cymru yn ail yn y tabl a bydd Lloegr yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd 2019.

Cymru 'wedi deffro'

Yn wahanol i dîm Lloegr, chwaraewyr amatur yw llawer o aelodau carfan Cymru, ond dywedodd Ludlow eu bod wedi llwyddro, serch hynny, i chwarae cystal â'u gwrthwynebwyr mewn nifer o agweddau.

Dywedodd ei bod yn berson "positif" ac yn credu bod modd anelu at gael carfan o chwaraewyr proffesiynol o fewn 10 mlynedd.

"Rwy'n credu y gallai ddigwydd," meddai. "Mae Cymru wedi deffro i [realiti] tîm pêl-droed merched. Mi wn bod rhai o'r chwaraewyr hŷn yn hapus iawn i weld hynny.

Image copyright PA
Image caption Mae rheolwr Lloegr Phil Neville yn cytuno â Jayne Ludlow fod dyfodol disglair i bêl-droed merched yng Nghymru

"Mae wedi cymryd hirach na fydden nhw wedi dymuno ond mae yn digwydd ac felly mae'n rhaid adeiladu ar hynny nawr."

"Fel gwlad nawr, mae'n rhaid i ni sicrhau ein bod yn ddigon cryf ar gyfer y dyfodol," meddai. Mae'n gobeithio y bydd dewis "mwy o lawer" o chwaraewyr ar gael ar gyfer rheolwr y tîm cenedlaethol mewn 10 mlynedd.

"Mae gwaith gyda ni i'w wneud fel cymdeithas [bêl-droed] i drefnu llawer iawn mwy o bethau ar gyfer merched ifanc, i sicrhau bod gyda ni chwaraewyr ar y lefel uchaf - a mwy ohonyn nhw.

"Bydde'n hyfryd gweld o fewn y ddwy neu dair ymgyrch nesaf garfan Cymru sy'n gyfangwbwl broffesiynol. Rwy'n credu y gall hynny ddigwydd, ond ry'ch chi'n sôn am wyth i 10 mlynedd, mwya' tebyg.

'Ymhell ar y blaen'

"Mae rhaglen gyda ni nawr, mae'n rhaid cael effaith ar blant. Ar hyn o bryd, mae'rnifer sydd yn cael eu heffeithio yn rhy fach,ond fe wnawn ni newid hynny yn y blynyddoedd nesaf.

Dywedodd Phil Neville fod Lloegr "ymhell ar y blaen o Gymru ar hyn o bryd" ond bod Jayne Ludlow a'i chwaraewyr wedi "ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf".

"Fe aethon nhw â ni i le nad ydy Lloegr wedi bod o'r blaen, sef i'r gêm olaf un [cyn sicrhau lle yn y rowndiau terfynol]."

Image copyright Getty Images
Image caption Cyn nos Wener roedd Cymru heb ildio gôl yn y gemau rhagbrofol

Ychwanegodd bod chwaraewyr fel Jess Fishlock, Kayleigh Green a Sophie Ingle yn ddigon da i chwarae i fwyafrif timau gorau'r byd, a'i fod wedi dweud wrth Ludlow cyn y gêm "bod angen i'r buddsoddiad barhau i lifo nawr".

Mae cyn gapten tîm merched Cymru a chyn gadeirydd Chwaraeon Cymru, Laura Mc Allister yn cytuno bod angen gwneud mwy i sicrhau fod Cymru'n cystadlu ar yr un telerau â'u gwrthwynebwyr.

"Rydym yn bell, bell i ffwrdd o sefyllfa Lloegr yn nhermau ariannu," meddai. "Mae eu buddsoddiad nhw yn y gêm yn llawer fwy na ni, felly roedd yn debyg i ornest Dafydd a Goliath."

Mae'r sylwebydd Nic Parri hefyd yn dweud bod "cyllid yn allweddol bwysig" os am adeiladau ar lwyddiannau diweddar y tîm cenedlaethol.

"Roedd Cymru neithiwr yn chwarae yn erbyn tîm o chwaraewyr llawn amser bob un," meddai.

Image copyright Huw Evans Agency
Image caption Yr ymosodwr Natasha Harding yn diolch cefnogwyr Cymru wedi'r golled yn erbyn Lloegr

"Mae Cymru yn gymysgedd - rhai chwaraewyr yn llawn amser a rhai yn gweithio. Rhai yn fyfyrwyr neu yn gweithio mewn swyddfa. 'Oedd Rachel Rowe - cyn iddi hi fynd yn llawn amser - yn swyddog carchar ac yn teithio cannoedd o filltiroed bob wythnos i fynd i ymarfer.

"Mae'n rhaid i hynny newid ond dydi o 'mond yn mynd i newid os oes rhagor o gyllid i gefnogi'r gêm."

Yn ôl Tania Jones - cyn chwaraewr rhyngwladol sy'n hyfforddi merched o bob oed yn ardal Caernarfon - mae 'na lawer o bethau positif wedi deillio o gêm nos Wener.

"Doedd y canlyniad ddim be oedden ni isho ond mae'n mynd i helpu ni fel gwlad, a'r genod ifanc sydd isho chwarae pêl-droed. Mi fyddan nhw wedi gwylio'r gêm neithiwr a meddwl - ella na'i drio fo."

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

PREV Rhys Webb: Toulon scrum-half determined to stay in Wales selectors' thoughts
NEXT Liverpool maintain 100% start with nervy win at Leicester