Fideo: Gwobr i gerdd am 'y genhedlaeth ddigidol'

Fideo: Gwobr i gerdd am 'y genhedlaeth ddigidol'
Fideo: Gwobr i gerdd am 'y genhedlaeth ddigidol'

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

RHYBUDD: Mae'r clip yn cynnwys rhywfaint o iaith gref

Cerdd mewn cynghanedd am Twitter, Facebook a Netflix sydd wedi ennill un o brif wobrau Eisteddfod Genedlaethol 2018.

Mae cerdd fuddugol cystadleuaeth y Gadair gan Gruffudd Eifion Owen yn trafod y genhedlaeth ddigidol drwy lygaid Cymro ifanc sy'n byw yn y ddinas ac yn chwilio am ystyr yn ei fywyd diflas ac arwynebol.

Mae blas ohoni yn y clip uchod.

'Ffics o Netflix'

"Ei unig ddihangfa yw ei ffôn symudol, ond hwnnw hefyd yw'r drwg," meddai un o dri beirniad y gystadleuaeth Ceri Wyn Jones wrth roi'r feirniadaeth ar lwyfan yr ŵyl.

"Fel y bardd ar ei ffôn, mae'r awdl yn gwibio o ddarlun i ddarlun. Mae wrthi'n tsiecio Twitter i ddechre, ac yn 'dilyn y llif diwaelod' hyd nes i'w sylw gael ei dynnu gan y ffrwd newyddion sy'n dweud am yr ymosodiad terfysgol diweddara'.

"Mae e'n gw'bod y dylse fe ymboeni am dynged y dioddefwyr, ond mae'n cyfadde fod 'ffics o Netflix' yn haws."

'Dealladwy'

Dywedodd Ceri Wyn Jones fod yr awdl wedi "mynd â gwynt" y beirniaid "am ei bod hi mor syml o dreiddgar yn y ffordd mae'n ymdrin â phrofiadau sydd yn ffordd o fyw i'r genhedleth ddigidol".

"Ond o bosib ei gamp fwya' yw ei fod wedi gwneud hyn oll mewn ffordd mor ddealladwy, a hynny diolch i arddull lafar garlamus ac amrywiaeth o gyweiriau, lle mae enwau brand a rhegfeydd yn bethe mor naturiol a chyffredin ag yw englynion telynegol iddo," meddai.

  • Gruffudd Eifion Owen yn ennill y Gadair
  • Mwy o'r Eisteddfod ar ein gwefan arbennig

Get the latest news delivered to your inbox

Follow us on social media networks

PREV Eisteddfod Caerdydd: Edrych nôl ar yr wythnos a fu
NEXT Car crashes into lamp-post outside couple's Treharris home